ඇණ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


ඇණය යන්නේ බහු වචන පදය වේ

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඇණ&oldid=9381" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි