ඇණය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

  • යමක් සම්බන්ධ කිරීමේදී යොදා ගන්නා දෙයකි.
  • ලීයෙන් හෝ ලෝහ ඇසුරෙන් නිපදවේ
  • යමක් රැඳවීමට භාවිතා වේ
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඇණය&oldid=16610" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි