ඍණ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • බින්දුවට වඩා වටිනාකමින් අඩු අගයන් මෙනමින් හැඳින්වේ.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඍණ&oldid=9891" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි