ඔක්තෝබර්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ ලිපියක් ඇත:

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඔක්තෝබර්&oldid=16979" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි