ඔක්තෝබර්

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඔක්තෝබර්&oldid=16979" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි