කේක්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


පිටි ආශ්‍රිතව නිපදවෙන කෑමකි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කේක්&oldid=9046" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි