කොටුව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හතරෙ වඩෙම සමාන තියන රූපය

  • ඉන්ග්ලිශ්- square
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කොටුව&oldid=16667" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි