කෝප්පය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

  • ගෙදර දොරේ කටයුතුවලදී යොදා ගන්නා උපකරණයකි.
  • වතුර වැනි ද්‍රවයන් දැමීමට භාවිතා කරයි.
  • බොගෝ විට රවුම් හැඩයෙන් යුක්ත වෙයි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කෝප්පය&oldid=16668" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි