ගොරකා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

  • අඹුල් රසැති ගෙඩි සෑදෙන විශාල ගසකි.
  • ගෙඩි වියලීමෙන් පසුව කල් තබා ගත හැකිය.
  • ගෙඩි කෑම රස කිරීමට යොදා ගනී.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ගොරකා&oldid=9330" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි