චක්ෂණය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • දැකීම
  • මනසින් හෝ නැණැසින් දැකීම
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=චක්ෂණය&oldid=10741" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි