ජංගම

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • තැනින් තැනට යන.
  • තැනින් තැන ගෙන යා හැකි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ජංගම&oldid=17442" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි