ජම්බෝරිය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජම්බෝරිය (jamboree. n.) ජාතික/ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් සංවිධානය කරනු ලබන වැඩි බාලදක්ෂයින් පිරිසක් සහභාගී වන කදවුර; බාලදක්ෂ සැණකෙළිය; බාලදක්ෂ සැණමුළුව; ජම්බෝරිය අරුත් ගෙන දේ. ජම්බෝරි යනු දේශීය හෝ විදේශීය බාලදක්ෂයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් එකතුව කදවුරු බැදීමයි. ලෝක බාලදක්ෂ සංගමය (WOSM) විසින් සෑම වසර 4කට වරක් 'ලෝක බාලදක්ෂ ජමිබෝරියක්' සංවිධානය කරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ද ජනාධිපතිවරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරි 9ක් අඛණ්ඩව පවත්වා ඇත.

1952 - පළමු සමස්ත ලංකා ජම්බෝරිය - කොළඹ 07, බුලස් පාර, රේස්කොස් පිටියේදී

1962 - දෙවන සමස්ත ලංකා ජම්බෝරිය - කොළඹ 07, බුලස් පාර, රේස්කොස් පිටියේදී

1983 - තෙවන ජාතික ජම්බෝරිය - අනුරාධපුර

1994 - සිව්වන ජාතික ජම්බෝරිය - කුරුණැගල

1998 - පස්වන ජාතික ජම්බෝරිය - පල්ලෙකැලෙ

2002 - හයවන ජාතික ජම්බෝරිය - බලපිටිය

2006 - හත්වන ජාතික ජම්බෝරිය - නුවරඒළිය

2010 - අටවැනි ජාතික ජම්බෝරිය - හම්බන්තොට, අඟුණකොළපැලැස්ස, එරමිණියාය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී

2016 - නමවැනි ජාතික ජම්බෝරිය - යාපනය

ලෝක බාලදක්‍ෂ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ජාත්‍යන්තර ජම්බෝරියක් ද අත.
ගුවන් ජම්බෝරිය jamboree on the air ( JOTA)
අන්තර්ජාල ජම්බෝරිය jamboree on the internet (JOTI)
කෙටිපණිවිඩ ජම්බෝරිය jamboree on the sms (JOTS)
===

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ජම්බෝරිය&oldid=16875" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි