තරප්පුව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

  • පඩි පෙල යන අරුත දේ.
  • යම් උඩකට නැගීමට යොදා ගන්නා උපක්‍රමයකි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=තරප්පුව&oldid=9194" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි