නිරිත

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. යම්කිසි තිරස් තලයක 225° වන දිශාව; දකුණ සහ බස්නාහිර අතරමැදි දිශාව

නාම පදය

  1. නිරිත දිශාව

සමාන පද

  • නිරිතදිග
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=නිරිත&oldid=19076" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි