පන

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නැවත/යළිත් යන අර්ථය දෙයි

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පන&oldid=6731" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි