පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

I'm Lee from Sinhala wikipedia.

Hi[සංස්කරණය]

Hi, Lee! :) Nice to see somebody else around here! :) I do not speak Sinhala so I may make mistakes from time to time even though I edit here with a lot of checking. If you spot one of my mistake I would appreciate if you fix it or let me know about it. Kind regards. --Piolinfax (Talk) 12:17, 6 අගෝස්තු 2008 (UTC)

No problem. I'll watch what you are doing ;-). Thanks for the support. --Lee 15:12, 7 අගෝස්තු 2008 (UTC)


OK[සංස්කරණය]

Hi, Lee. My answer. Regards --Piolinfax (Talk) 01:32, 17 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Hi Again[සංස්කරණය]

Hi, Lee. It is nice to see you again in Here. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:46, 3 ජූලි 2010 (යූටීසී)

It's nice to return here too. Thanks. :-) --Lee 09:50, 3 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Thanks![සංස්කරණය]

Thanks for the Support. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:51, 6 ජූලි 2010 (යූටීසී)

En Taro Adun![සංස්කරණය]

En Taro Adun! මගින් ගම්‍ය වන්නේ Nothing is impossible යන තේරුමද?--Randeerjayasekara (සාකච්ඡාව) 15:53, 6 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)

ඕක ප්‍රොටෝස්ලාගේ ඉහළම greeting එකක්. "In honor of Adun" තමා තේරුම. Adun කියන්නේ එයාලගේ වීරයෙක්. මම ඕක තෝරා ගත්තේ ප්‍රොටෝස්ලා ගෞරවණීය බව ඉහළින් සලකන අය. ගෞරවණීය විදිහට ජීවත් වීම සහ තමන් අදහන සත්‍ය ආරක්ෂා කිරීමට සටන් කරමින් මිය යාම තමා (To live with honor and die fighting what they believe to be right!) එයාලාගේ බලාපොරොත්තුව. අපිත් ඒවාගේ නේද?--Lee (සාකච්ඡාව) 03:59, 9 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)
සමාවෙන්න, ප්‍රොටෝස් කියන්නේ කවරෙක් ද කියල මම දැනගෙන හිටියෙ නැහැ. ඉතින් මම ඒ ගැන ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ සොයා බැලුවම ලැබුණේ මෙන්න මේ වගේ විස්තරයක්. The Protoss are a race in the StarCraft series. They are composed of two societies, the conservative Khalai Protoss and the exiled dark templar. The Protoss are depicted as a physically strong species with access to advanced psionic abilities. ඔබ අදහස් කළ ප්‍රොටෝස්ලාත් මොවුන්මද?----Randeerjayasekara (සාකච්ඡාව) 14:25, 10 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)
ඔව්. ඔවුන් තමා. --Lee (සාකච්ඡාව) 06:32, 12 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Lee&oldid=15051" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි