ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


මිනිසුන් විසින් පාලනය වන. රජයක් ආකාරයෙන්; සෘජුව හෝ පත්කරගත් නියොජිතයන් මගින් සිදුකරන පාලනය.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය&oldid=16744" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි