ප්‍රවර්ගය:සිංහල භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
සිංහල භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
සිංහල භාෂාව edition of Wiktionary
si.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about සිංහල භාෂාව
Sinhala language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to සිංහල භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
Sinhala language
Considerations
Considerations
සිංහල භාෂාව considerations
Wiktionary:About සිංහල
Reference templates (4)
Bibliography
Entry
Entry
සිංහල භාෂාව entry
සිංහල
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=සිංහල භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=සිංහල භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය සිංහල භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in ශ්‍රී ලංකාව.

සිංහලබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameසිංහල
Aliases
  • Singhalese
  • Sinhala
Language codesi
Language family Insular Indo-Aryan භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
Module:si-translit
WikidataQ13267


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 13 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 13 වේ.

 

N

U

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:සිංහල_භාෂාව&oldid=26771" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි