ප්‍රවර්ගය:Abbreviations, acronyms and initialisms

Wiktionary වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

දේශපාලකයා මිනීමරුවන් නිදහස් කර ගනියි.[සංස්කරණය කරන්න]

ලංකාවේ දේශපාලනය කිරීමට කරුනු දෙකක් අනිවාර්ය කල යුතුය ප්‍රධාන වශයෙන් පළිගත් විශ්වවිද‍‍‍්‍යාලයක උපාධිධරයකුවීම සහ සිංහළ,දෙමළ,ඉංග්‍රීසි අනිවාර්යෙන් මනාලෙස දැනුම.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.