ප්‍රවර්ගය:Regional ඉතාලි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=Regional ඉතාලි

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=Regional ඉතාලි

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉතාලි » Regional

Categories containing terms in regional varieties of ඉතාලි.

This category may also directly contain terms that are uncategorized regionalisms. Such terms should usually be recategorized by the particular regional variety they belong to.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Regional_ඉතාලි&oldid=25791" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි