පූසා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සිංහල


  • පූසා යනු සිව්පාවෙකි.
  • එමෙන්ම කිරි බී වැඩෙන සතෙකි.

නාම පදය

  • පූසා

බහුවචන: පූසෝ(උක්ත) පූසන්(අනුක්ත)

  1. බිලාලයා
  2. ෂීරපා කකුල 4 සතෙක් (Domestic cat)
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පූසා&oldid=29260" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි