මේ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම යන පදයට සමාන අර්ථය දේ. යනු විරුද්ධාර්ථ පදය වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=මේ&oldid=16793" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි