ලාම්පුව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල

සිංහල


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ලාම්පුව&oldid=17609" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි