ලෝහමය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලෝහමය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ ලෝහයෙන් කරන ලද යන්නයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ලෝහමය&oldid=6393" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි