වෙළෙඳාම

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


භාණ්ඩයක හෝ සේවාවක අයිතිය යම් මිලක් මත විකුණුම්කරු විසින් ගැනුම්කරු සතු කිරීම වෙළෙඳාම වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වෙළෙඳාම&oldid=13185" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි