සැරයැටිය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

දෙපයින් ගමන් කිරීමට අපහසු අය ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කරන මුගුරක් වැනි යමක්.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැරයැටිය&oldid=13309" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි