ප්‍රවර්ගය:Germanic languages

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
All wikimedia projects
All wikimedia projects
Articles on this topic in other Wikimedia projects can be found at: Wikimedia Commons ප්‍රවර්ගය Germanic languages
ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=Germanic languages

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=Germanic languages

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Languages by family » Indo-European » Germanic

This is the main category of the Germanic languages.

Information about Germanic:

Edit family data
Canonical nameGermanic
Family codegem
Common ancestorProto-Germanic
Parent family
WikidataQ21200

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

N

W

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Germanic_languages&oldid=25684" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි