පරිශීලකගේ දායකත්ව

Jump to navigation Jump to search
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • 21:28, 31 ඔක්තෝබර් 2017: Vituzzu (meta.wikimedia.org) 54.173.0.0/16 ගෝලීයව වාරිතයි. (31 ඔක්තෝබර් 2020 දිනදී 21:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Amazon web services, including several abused open proxies)
දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න
 
 
      
 
   

මෙම උපමානයන් හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/54.173.237.152" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි