ප්‍රවර්ගය:West Germanic languages

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
All wikimedia projects
All wikimedia projects
Articles on this topic in other Wikimedia projects can be found at: Wikimedia Commons ප්‍රවර්ගය West Germanic languages
ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=West Germanic languages

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=West Germanic languages

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Languages by family » Indo-European » Germanic » West Germanic

This is the main category of the West Germanic languages.

Information about West Germanic:

Edit family data
Canonical nameWest Germanic
Family codegmw
Common ancestorProto-West Germanic
Parent families
WikidataQ26721

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:West_Germanic_languages&oldid=25984" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි