අනුපිටපත් ගොනු ලැයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search

මෙම ගොනුවේ බොහෝ මෑතදී සමහර අනෙකුත් ගොනු වඩාත් මෑත අනුවාදය අනුපිටපතක් කොහෙද ගොනු ලැයිස්තුවකි. එකම දේශීය ගොනු ලෙස සලකනු ලැබේ.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:39, 19 ජනවාරි 2020 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

මෙම වාර්තාවට ප්‍රතිඵල කිසිවක් නොමැත.

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:ListDuplicatedFiles" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි