සැකිල්ල:සහෝදරව්‍යපෘති

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වික්ෂනරියේ සත්කාරකයා වන්නේ, අනෙකුත් ව්‍යාපෘති රැසකම සත්කාරකයාද වන්නාවූ, ලාභ-නොඋපයන සංවිධානයක් වන විකිමාධ්‍ය පදනම වේ.

Wikipedia-logo.png

විකිපීඩියා (Wikipedia)
නිදහස් විශ්‍‍වකෝෂ‍ය‍

Wikibooks-logo.png

විකිපොත් (Wikibooks)
පෙළපොත් සහ අත්පොත්

Wikinews-logo.png

විකිපුවත් (Wikinews)
විවෘත පුවත්පත් කලාව

Wikisource-logo.png

විකිමූලාශ්‍ර (Wikisource)
නිදහස් පොත්ගුල

Wikispecies-logo.png

විකිජීවිවිශේෂ (Wikispecies)
ජීවි විශේෂ නාමාවලිය

Wikiquote-logo.png

විකිකියමන් (Wikiquote)
උපුටා දැක්වීම්

Commons-logo.png

කොමන්ස් (Commons)
නිදහස් මාධ්‍ය සුරක්ෂිතාගාරය

Wikimedia Community Logo.svg

මෙටා-විකි (Meta-Wiki)
සම්බන්ධීකරණය

Wikiversity-logo.svg

විකිසරසවිය (Wikiversity)
නිදහස් ඉගෙනීමේ මෙවලම්