සැකිල්ල:සහෝදරව්‍යපෘති

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වික්ෂනරියේ සත්කාරකයා වන්නේ, අනෙකුත් ව්‍යාපෘති රැසකම සත්කාරකයාද වන්නාවූ, ලාභ-නොඋපයන සංවිධානයක් වන විකිමාධ්‍ය පදනම වේ.

විකිපීඩියා (Wikipedia)
නිදහස් විශ්‍‍වකෝෂ‍ය‍

විකිපොත් (Wikibooks)
පෙළපොත් සහ අත්පොත්

විකිපුවත් (Wikinews)
විවෘත පුවත්පත් කලාව

විකිමූලාශ්‍ර (Wikisource)
නිදහස් පොත්ගුල

විකිජීවිවිශේෂ (Wikispecies)
ජීවි විශේෂ නාමාවලිය

විකිකියමන් (Wikiquote)
උපුටා දැක්වීම්

කොමන්ස් (Commons)
නිදහස් මාධ්‍ය සුරක්ෂිතාගාරය

මෙටා-විකි (Meta-Wiki)
සම්බන්ධීකරණය

විකිසරසවිය (Wikiversity)
නිදහස් ඉගෙනීමේ මෙවලම්