අගුරුබාසිනියා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • මුළුමනින් දැවී වැනසී යාම
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අගුරුබාසිනියා&oldid=13369" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි