අඟුළ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජලයේ පැදයන යාත්‍රාවකි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අඟුළ&oldid=6843" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි