අනන්තය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අන්-අන්ත, අන්තයක් හෝ අවසානයක් නැති, සීමාවක් නොමැති යන අර්ථය ගෙනදේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අනන්තය&oldid=15923" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි