අන්තර්ජාලය

Wiktionary වෙතින්

ලෝකය පුරා පැතිරුණු, ඕනෑම අයෙකුට පිවිසිය හැකි, එකිනෙක හා සම්බන්ධ වූ පරිගණක ජාලයන්ගෙන් සැදුම්ලත් ජාලය අන්තර්ජාලය යි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අන්තර්ජාලය&oldid=16588" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි