අනු

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නොදෙවැනි යන අරුත් දෙයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අනු&oldid=7976" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි