අඳුර

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • ආලෝකය නොමැති විටදී ඇත්තේ මෙයයි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අඳුර&oldid=9280" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි