අපි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


මම යන්නේ බහුවචන පදය වේ. අප යන්න අනුක්ත පදය වේ. තමන්ද ඇතුළුව සමූහක් ඇමතීමේදී මෙම පදය යොදා ගැනේ.

උදා:

  • අපි ගෙදර යමු.
  • අපි කමු.

සර්වනාම


මෙයද බලන්න

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අපි&oldid=16592" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි