අබි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අබි-ගැඹුරැ අභි+ධර්මය=ගැඹුරැ ධර්මය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අබි&oldid=10514" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි