අභිලාශ අතර ගැටුම

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

1. ද්විතයික අභිලාශයක් හේතුකොට ප්‍රාථමික අභිලාශය සම්බන්ධ වෘත්තීමය තීන්දුවලට හෝ ක්‍රියාමාර්ගවලට අයුතු බලපෑමක් ඇතිවීමට සම්භාවිතාව නිර්මාණය කරන්නාවූ තත්‍වය.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අභිලාශ_අතර_ගැටුම&oldid=11998" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි