අම්ලකර

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔක්සිජන්

සිංහල


නාම පදය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අම්ලකර&oldid=16594" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි