ආතරණය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • එතර වීම
  • එතෙරට යාම
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආතරණය&oldid=9586" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි