ආත්මජා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • දුව
  • තමාගෙන් උපන්නී
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආත්මජා&oldid=9611" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි