ආතාපි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආතාපි&oldid=9605" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි