ආයක්ත

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආයක්ත&oldid=9653" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි