ආවරණය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • යම් කිසිවක් තව දෙයකින් වැසීම
  • මුවා කිරීම
  • වසන උපකරණය
  • වෙනුවට වැඩ කිරීම
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආවරණය&oldid=16607" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි