ආස්මි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආස්මි&oldid=13191" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි