ආහාර

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • ආහාර යනු කෑම වර්ග වේ.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආහාර&oldid=17228" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි