ඉඩෝරය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • වැසි නැති වියළි කාලය ඉඩෝරයක් ලෙස හඳුන්වයි.

සමාන පද:

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඉඩෝරය&oldid=18005" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි