ඉද්ද

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල මල් වර්ගයකි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඉද්ද&oldid=8001" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි