ඉනංගුයි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලස්සනයි යන අරුත් දෙයි.
භාෂණයේදී පමණක් භාවිතා කරයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඉනංගුයි&oldid=7656" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි